Yêu cầu kiểm điểm Bí thư, Chủ tịch Kim Thành, Cẩm Giàng vì để dịch lan rộng

Ban Thường vụ Tỉnh ủy cho rằng, lãnh đạo huyện Kim Thành, Cẩm Giàng chưa thực hiện nghiêm, thiếu quyê't l.i.ệ.t dưới chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy và Ban chỉ đạo phòng, chống d.ị.ch cấp tỉnh.

Đó là chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy tại Thông báo số 95-TB/TU ngày 22/2/2021 về việc tiếp tục quyê't l.i.ệ.t thực hiện các biện pha'p phòng chống đẩy lùi d.ị.ch b.ệ.n.h C.o.v.i.d-19, đồng thời triển khai các nhiệm vụ pha't triển kinh tế-xã hội.

Người đứng đầu ở một số địa phương còn chủ quan, chưa quyê't l.i.ệ.t

Theo Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hải Dương, tình hình d.ị.ch b.ệ.n.h ở một số địa bàn còn đang diễn biến phức tạp, như huyện Kim Thành, thị xã Kinh Môn gần đây vẫn còn xuất hiện một số ca ᴅươɴԍ тíɴн trong cộng đồng; đặc biệt, tại xã Kim Liên, huyện Kim Thành xuất hiện một ổ d.ị.ch mới trên địa bàn dân cư.

Việc chấp hành quy định về cα'cн lÿ xã hội, phong tỏa, thực hiện 5K của một bộ phận nhân dân ở một số nơi chưa nghiêm, tiềm ẩn nguy cơ lây lan d.ị.ch b.ệ.n.h.

Nguyên nhân là do tập thể cấp ủy, chính quyền, nhất là người đứng đầu ở một số địa phương còn chủ quan, lơ là, chưa quyê't l.i.ệ.t, chưa sâu s.á.t kiểm tra, đôn đốc.

Yêu cầu kiểm điểm Bí thư, Chủ tịch Kim Thành, Cẩm Giàng vì để d.ị.ch lan rộng - 1

Ông Phạm Xuân Thăng phê bình lãnh đạo huyện Kim Thành chưa sâu s.á.t trong chỉ đạo phòng chống d.ị.ch C.o.v.i.d-19 (Ảnh: Hoàng Kế).

Đặc biệt, việc pha't huy vai trò của Tổ C.o.v.i.d-19 cộng đồng ở một số nơi chưa hiệu quả, còn hình thức; việc gia'm sa't những người có biểu hiện ho, sốt trong cộng đồng không kịp thời nên đã để lọt một số ít trường hợp инιễм Sα𝖗s-¢öν-2 nhiều ngày mà không được pha't hiện dẫn tới lây lan ra cộng đồng.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy phê bình và yêu cầu kiểm điểm nghiêm túc đối với tập thể Ban Thường vụ cấp ủy, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Kim Thành và huyện Cẩm Giàng, đã tổ chức thực hiện chưa nghiêm, thiếu quyê't l.i.ệ.t và hiệu quả sự lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy và Ban chỉ đạo phòng, chống d.ị.ch cấp tỉnh.

Giao Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy tham mưu cho Ban Thường vụ Tỉnh ủy; đồng thời, hướng dẫn Ủy ban Kiểm tra cấp huyện kiểm tra các cấp ủy, tổ chức đảng và đảng viên khi có dấu hiệu vι ρнâ.м đối với các quy định về phòng, chống d.ị.ch b.ệ.n.h Covid -19 và sự chỉ đạo của cấp ủy cấp trên.

Mở rộng xét nghiệm tại “ổ d.ị.ch” Kim Thành

Trước diễn biến phức tạp về tình hình d.ị.ch b.ệ.n.h trên địa bàn huyện Kim Thành, Ban Thường vụ Tỉnh ủy yêu cầu đáp ứng tối đa nhu cầu lấy mẫu, xét nghiệm trả kết quả nhanh, trước mắt cho xã Kim Liên, sau đó trên diện rộng cho huyện Kim Thành.

Áp dụng các biện pha'p cần thiết, mạnh mẽ, nhanh chóng đối với công tác chống d.ị.ch tại Kim Thành; đặc biệt lưu ý đối với các khu dân cư có đông công nhân cư trú.

Yêu cầu kiểm điểm Bí thư, Chủ tịch Kim Thành, Cẩm Giàng vì để d.ị.ch lan rộng - 2

Bí thư Hải Dương, ông Phạm Xuân Thăng, trong cuộc họp ngày 22/2.

Tỉnh đồng ý với đề xuất của Ban chỉ đạo phòng chống d.ị.ch về tổ chức xét nghiệm Sα𝖗s-¢öν-2 trên diện rộng theo từng địa bàn cấp huyện, làm cơ sở về d.ị.ch tễ để x.á.c định các phương án phòng chống d.ị.ch phù hợp; từ đó khôi phục sản xuất, kinh doanh, ổn định đời sống của nhân dân sau ngày 2/3/2021.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *